Persondata

I forbindelse med at vi udfører en opgave, udbeder vi os navn, adresse,
telefonnummer, e-mailadresse og cpr.nr./cvr.nr. Disse oplysninger anvendes
udelukkende i forbindelse med vores behandling af opgaven. Oplysningerne
gemmes i 5 år, hvorefter de slettes.

De personoplysninger som vi modtager, bliver ikke på noget tidspunkt
videregivet til andre, eller gjort tilgængelig for tredjemand, og bliver
opbevaret i overensstemmelse med vores procedurer herom.

Som registreret person, har man ret til at se oplysningerne og gøre
indsigelse hvis de er urigtige. Man har også ret til at kræve begrænsning
i behandling af oplysningerne, samt slette dem inden vores almindelige
generelle sletning indtræffer.

Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af
vedkommendes persondata, kan det ske via. datatilsynet

På datatilsynet findes yderlige Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder.

Vi kan kontaktes om ovennævnte på revisor@bentmadsen.dk