Revision

Lovpligtig revision efter gældende revisionsstandarder og lovgivning,
samt afgivelse af revisionserklæringer med høj – eller begrænset sikkerhed,
sker i samarbejde med anerkendt godkendt revisionsvirksomhed.